Proizvodi
Rapril
Rapril 10 mg (ramipril)
Generički naziv: ramipril ATC: C09AA05 Jačina: 10 mg Oblik i pakovanje: 30 tableta
Proizvodi Zdravlje svima Kontakti